استخدام مترجم

شرایط استخدام مترجم** تنها مترجمان با سابقه و مجرب برای همکاری انتخاب خواهند شد.
** اگر قبلاً در سایت به عنوان مترجم ثبت نام کرده اید، از ثبت نام مجدد خودداری کنید.
** صحت تمامی اطلاعات وارد شده در این فرم در روز آزمون و مصاحبه بررسی و در صورت عدم مطابقت یا هر گونه ایراد دیگر ثبت نام شما لغو خواهد شد.

** تکمیل تمام موارد الزامی است.

فرم استخدام مترجم

Captcha

         موارد شرایط و ضوابط را مطالعه کرده ام و قبول دارم