تماس با ما

فرم تماس با ما

راه های ارتباطی

آدرس

آدرس : مشهد و دانشگاه فردوسی - درب شرقی مرکز رشد 4 اتاق 104

تلفن

تلفن: 05138780925

ایمیل

پشتیبانی: info@aytec.ir

اطلاعات سایت

سایت: www.aytec.ir